Dlaczego warto?

PLOCHER – Agrotechnologia Inaczej

 • naturę obserwować
 • naturę zrozumieć
 • naturę kopiować
 • z naturą współpracować
  • Maksymalna współpraca z naturą
  • Systematyczna redukcja nawozów mineralnych oraz ŚOR. W ekologii
   do,,0,,
  • Ekologiczna i Ekonomiczna gospodarka
  • Najwyższa jakość

Dzięki zastosowaniu techonologii PLOCHER:

 • zmniejszysz koszty
 • zapewnisz wysokie i jakościowe plony
 • zredukujesz czas pracy
 • zaczniesz produkować ekologicznie
 • będziesz chronił środowisko
 • wyeliminujesz konieczność stosowania środków chemicznych

 

„To, co zdziałałaby przyroda, podajemy jako informację – jako pomoc dla samopomocy”
Roland Plocher

 

Tworzenie „KRĘGÓW NATURY” – uaktywnienie życia

Iść naturalnymi drogami

Dla wszystkich form gospodarowania: AGROTECHNOLOGIA INACZEJ. Tlenowe zarządzanie procesami rolniczymi PLOCHER, rolnictwo ekologiczno-ekonomiczne.

Produkty rolnicze PLOCHER można wprawdzie stosować oddzielnie, aby poprawić określone cechy (np. w przypadku gnojowicy), ale pełny efekt osiągają one tylko wtedy, kiedy są stosowane łącznie i systemowo – podobnie jak gospodarstwo rolne stanowi kompletny ekosystem, a nie zestaw oddzielnych, całkowicie niezależnych od siebie jednostek.

Celem stosowania systemu PLOCHER jest poprawa witalności wód, gleby, zwierząt i roślin oraz lepsze wykorzystanie własnych zasobów gospodarstwa rolnego , a przez to zapewnienie większej niezależność rolnikowi. Wynikają z tego lepsza ekologiczna i ekonomiczna zdolność przeżycia oraz większy zysk.

… i idealne dla gospodarstw przestawiających się – proste i szybkie przejście na rolnictwo ekologiczne.


 Zgodna gospodarka z „Kręgiem natury”
przy użyciu KONCEPCJI ZDROWOTNEJ PLOCHER

1. Tworzenie próchnicy i higiena gleby:

Tlenowe uzdatnienie własnych surowców gospodarstwa rolnego na wysokowartościowe nawozy organiczne za pomocą dodatków do gnojowicy PLOCHER i dodatków do kompostu PLOCHER.
Ożywienie gleby i kompostowanie wszelkich resztek pożniwnych na polu, w gruncie i na wybiegach oraz odbudowa humusu za pomocą preparatu plocher humus gleba (ziemia próchniczna).

Efekt:
ożywione gleby, lepsze wykorzystanie składników pokarmowych, regulacja wartości pH i
gospodarki powietrzno-wodnej.
Wysoka higiena roli dzięki tlenowemu rozkładowi: następuje znaczna redukcja potencjału
zakażeń
przez szkodniki glebowe, ponieważ
pobudzanie rozkładu oznacza:

• ochronę gleby i roślin,
• ochronę wód powierzchniowych i gruntowych,
• ochronę przed emisjami i ochronę klimatu,

 

2. Uprawa roślin:

Zrównoważona, oszczędzająca glebę uprawa witalnych roślin przy użyciu
środków PLOCHER wspomagających uprawę.

Efekt:
wzmożony wzrost korzeni, zwiększone przyswajanie składników pokarmowych, wysoki
plon jakośc biologiczna.

 

3. Hodowla zwierząt:

Indywidualne dodatki paszowe PLOCHER,
urządzenia PLOCHER do witalizacji wody i
produkty harmonizujące PLOCHER.

Efekt:
witalne zwierzęta

 

4. Czyszczenie i klimat pomieszczeń inwentarskich:

Czyszczenie pomieszczeń inwentarskich preparatem PLOCHER uniwersalny środek
czyszczący
oraz stosowanie do gnojowicy i obornika / oprysków pomieszczeń inwentarskich
dodatków do gnojowicy PLOCHER i dodatków do kompostu PLOCHER

 

5. Opłacalność:

Prawa natury obowiązują dla wszystkich form gospodarowania, dlatego też
zrównoważone gospodarowanie jest warunkiem powodzenia gospodarstwa rolnego!

Efekt:
Produkty PLOCHER są ekologiczno-ekonomiczne.
Pewna droga do sukcesu gospodarstwa rolnego –
łącznie z ochroną środowiska.

 

Stosując produkty firmy Plocher masz wpływ na proces rozkładu materii organicznej. Dzięki naszym
produktom następuje bardzo korzystne kompostowanie w obecności tlenu, a nie gnicie, które jest
przyczyną wielu problemów.


Dwa przeciwstawne procesy rozkładu materii organicznej 
(Wielcy przeciwnicy; według E. Henniga)

GNICIE bez obecności tlenu KOMPOSTOWANIE w obecności tlenu
Gnicie odpadów w glebie, oborniku kompoście Rozkład odpadów w glebie, oborniku, kompoście
Z gryzącym, przykrym zapachem zgnilizny Z małym natężeniem przykrych zapachów lub bezzapachowo
Udział mikroorganizmów beztlenowych – bakterii (np. tężca, jadu kiełbasianego), grzybów, bezkręgowców i pierwotniaków Udział mikroorganizmów tlenowych – bakterii, grzybów, skoczogonków, dżdżownic
Wytwarzanie gazów gnilnych takich, jak: siarkowodór (H 2S), chlorowodór (HCI), amoniak (NH3), węglowodory, przy dużych stratach azotu (N) Wytwarzanie łatwo przyswajalnych przez rośliny pierwiastków takich, jak cynk (Zn), miedź (Cu), magnez (Mg), mangan (MN), molibden (Mo)
Brak możliwości wiązania azotu (N) atmosferycznego, warunki sprzyjające rozwojowi szkodników Wiązanie azotu (N) atmosferycznego przez grzyby, powolne oddawanie azotu amonowego z rozkładu bakterii
Wytwarzanie silnych toksyn korzeniowych, rozwój wirusów i bakterii patogennych, powstawanie chorób Wytwarzanie naturalnych antybiotyków, inhibitorów zdrowia
Rozwój wirusów patogennych Zabijanie wirusów patogennych
Brak możliwości wytwarzania witamin przez grzyby i bakterie Wytwarzanie witamin i enzymów przez grzyby pleśniowe
Wirusy powodują zanikanie cynku (Zn). Brak możliwości tworzenia próchnicy, pojawienie się szkodników utrudniających rozwój zdrowych roślin.

GNICIE

 

 

Wytwarzanie przez grzyby pleśniowe cynku (Zn) niezbędnego w budowie białek. Tworzenie się próchnicy glebowej (humusu) i kompostu warunkujących rozwój zdrowych roślin

KOMPOSTOWANIE

PLOCHER: Odpowiedzialnie w zgodzie z przyrodą
Literatura: „Tajemnice żyznych gleb” E. Hennig


 

Zalety produktów PLOCHER pobudzających rozwój próchnicy. 

Produkty PLOCHER do uszlachetniania gnojowicy/obornika są stosowane już w pomieszczeniu inwentarskim i mają m. in. nastepujące działanie:

 • rozkład (tlenowy) zamiast gnicia (beztlenowego)
 • korzystniejszy dla zwierząt i człowieka klimat pomieszczenia inwenatslkiego
 • drastyczna redukcja ilości drobnoustrojów chorobotwórczych
 • poprawa płynności gnojowicy (redukcja kożuchów)
 • jednorodna gnojowica bez pracochłonnego mieszania, lepsze rozmieszczanie składników pokarmowych dla roślin
 • nieszkodliwość dla roślin, działanie grzybobójcze
 • większa wartość nawozowa i skuteczność nawożenia
 • tworzenie próchnicy (humusu)
 • działanie potwierdzone w UE na podstawie projektu długofalowego