Na łące i pastwisku

„Trzeba uzdrowić glebę, aby nie trzeba było leczyć roślin i zwierząt”
prof.Andre Voisin

Firma Plocher wie jak uzdrowić pastwiska dla koni i zapewnić im warunki do rozwoju w zgodzie i harmonią z naturą. Nasze produkty służą aktywacji i poprawie życia biologicznego w glebie pastwiskowej. Przywracają jej zdolność do naturalnej regeneracji stymulując rozwój życia biologicznego i wzrost zawartości próchnicy.

Stosując nasze produkty gleba na pastwisku poprawi swoje właściwości wilgotnościowe, zatrzymuje wodę w okresie suszy, a odprowadza ją w głąb w okresie nadmiernych opadów zapobiegając zastoiskom wodnym. Gleba uzyskuje luźną strukturę gruzełkowatą sprzyjającą rozwojowi systemów korzeniowych roślin.

W rozluźnionej glebie rozwijają się dżdżownice oraz wiele innych pożytecznych organizmów. Azot nie jest wypłukiwany, lecz wiązany w górnej warstwie gleby i wykorzystywany przez zdrowe rośliny. Z runi znikają uciążliwe chwasty i rośliny trujące. W takich warunkach zbędne jest stosowanie kosztownych zabiegów chemicznych, których skutkiem ubocznym jest zawsze naruszenie równowagi w środowisku.

Nie wierzysz? Zastosuj na połowie swojej łąki nasz produkt, gdy wypuścisz na nie stado po kilku minutach zauważysz, że wszystkie pasą się w tym miejscu gdzie jest produkt firmy Plocher.


PLOCHER GLEBA-HUMUS(ME)


Efekty zastosowania preparatu plocher -humus gleba:

  • tlenowe kompostowanie,
  • przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych ( i innych pozostałości roślinnych),
  • wzrost zdrowotności gleby,
  • zwiększenie przepuszczalności gleby,
  • wydłużenie okresu wegetacyjnego poprzez wzrost aktywności gleby,
  • redukcja zachwaszczenia, wyeliminowanie z runi roślin trujących
  • zwiększenie dostępności dla roślin makro i mikroelementów zawartych w glebie,
  • zagęszczenie porostu traw, zwiększenie zdrowotności roślin
  • ograniczenie lub całkowita rezygnacja z zabiegów chemicznych,
  • intensywny rozwój dżdżownic
Lp. Rodzaj produktu Opakowanie Nośnik Dawka L/ha Działanie Sposób stosowania
1. ak 7061 plocher-humus gleba 2 L melasa 300ml-1L/ha Ożywienie gleby, kompostowanie resztek po zbiorach, odbudowa humusu, redukcja zachwaszczenia, aktywacja życia biologicznego Wiosna, po zbiorach, na jesieni od +7° gleby.

Oprysk w 300-500 L wody/ha.

Można mieszać z przekompostowaną gnojowicą w beczkowozie, przed wywozem.

2. ak 7071 plocher-humus gleba 10 L melasa Jak wyżej Jak wyżej Jak wyżej


Wystarczy opryskać łaki pastwiska wodą wymieszaną z naszym produktem na wiosnę i jesienią.

 


PLOCHER KOMBI LIŚĆ(SM)


• zwiększa system korzeniowy
• witalizuje trawę i przyjazne koniom zioła
• pobudza rozwój roślin
• poprawiają się wartości odżywcze trawy a co za tym idzie i siana
• nie trzeba dosiewać trawy na pastwiskach
• zmniejszenie ilości niedojadów
• pulchniejsza ziemia, dzięki czemu nie stoi na nich woda po większych opadach
• systematycznie redukuje choroby i szkodniki

Lp. Rodzaj produktu Opakowanie Nośnik Dawka L/ha Działanie Sposób stosowania
1. ap 3742 plocher kombi-liść 2 kg siarczan magnezu 300-600 g/ha dolistnie Optymalizacja rozwoju roślin.

Poprawa fotosyntezy

Produkt rozpuścić w wodzie 300-500L/ha, opryskiwać klika razy w sezonie wegetacyjnym
2. ap 3752 plocher kombi-liść 2 kg siarczan magnezu Jak wyżej Jak wyżej Jak wyżej