Plocherkat do witalizacji wody

Pomaga przywrócić wodę do pierwotnego, harmonijnego stanu, czyli witalizuje. Dodatkowo wpływa na powstawanie w niej wielu małych cząsteczek wody. Dzięki temu zwiększa swoją powierzchnię i jednocześnie staje się lepszym środkiem transportu, buforem i regulatorem. Przekazuje witalizujące informacje bezpośrednio wodzie pobranej z wodociągu lub studni, powodując, że uzyskuje ona parametry zbliżone do naturalnej wody źródlanej o bardzo korzystnym wpływie na zwierzęta i ludzi.Równocześnie stabilizuje twardość wody, oczyszcza rury z osadów i zapobiega ich powstawaniu. Obniża zawartość chloru i zwiększa jej dotlenienie.