Opis sytemu

The Pulpit Rock
Siedziba firmy w Meersburgu

Bazując na wiedzy i doświadczeniu mówiącym, że to nie materia wytwarza skutek, lecz jej informacje energetyczne, Roland Plocher w roku 1980 opracował zgodną z przyrodą, oszczędzającą zasoby, fizyczną metodę niemagnetycznego przekazu informacji w celu planowej,katalitycznej aktywacji procesów biologicznych.

System PLOCHER jest niezależny od czasu, miejsca i osoby, odtwarzalny w każdej chwili, jego wyniki są sprawdzalne konwencjonalnymi metodami pomiarowymi, a tym samym spełnia on założenia podstawowych wymagań nauki.

Niemagnetyczny przekaz informacji nie powoduje zmian w analizie chemicznej materiałów nośnikowych. Wytworzone w ten sposób produkty PLOCHER działają jako katalizatory, których zadaniem jest uruchamianie, aktywowanie lub optymalizowanie naturalnych procesów.

Ponad 35-letnie doświadczenia mówią same za siebie: produkty PLOCHER stwarzają dla człowieka – wody – zwierząt – gleby – roślin perspektywy, które umożliwiają wspolprace zgodną z ,, Kregiem natury,, , łącznie z ochroną środowiska (gleba, woda, klimat), a przy tym pomagają oszczędzać koszty!

 

 

Wspieramy 10 zasad Global Compact.
www.unglobalcompact.org

Dopuszczenia, rejestracje:
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 834/2007 o bazie ekologicznej

Wymienione na liście FIBL CH Fiblzeichen

Technika PLOCHER GmbH integral-technik jest certyfikowana w zakresie zbytu ekologicznych produktów katalitycznych według ISO 9001:2008: Zarządzanie jakością

Zarejestrowane zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) 183/2005 dotyczącego higieny pasz.

Środki poprawiające właściwości gleby i wspomagające uprawę według rozporządzenia o nawozach i nawożeniu (skrót niem. DüMV)

Żaden produkt PLOCHER nie stwarza ryzyka dla użytkownika w rozumieniu niemieckiej ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt (obowiązującej od grudnia 2000 r.)