Bydła

Żywienie witalność

 • Witalizacja od samego początku
 • Uprawa roślin pastewnych według witalnych planów PLOCHER dla użytków zielonych / uprawy roli
 • Witalność i wydajność z pasz gospodarskich

Indywidualne dodatki paszowedawkowanie w wodzie pitnej lub paszy

plocher zwierzęta (ww) (2 kg at 9041/ 10 kg at 9051)- podanie do paszy.
plocher zwierzęta (ws) (2 kg at 9043/ 10 kg at 9053)- rozpuszczalny w wodzie.
1-2 g/dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) dziennie, zwiększać ostrożnie do podanej ilości np.
rozcienczyć wodą i polewać kiszonkę z konewki lub domieszać do paszy.

plocher witalne-zwierzęta (ww) (2 kg at 9141/ 10 kg at 9151) Działa witalizująco
plocher witalne-zwierzęta (ws) (2 kg at 9143/ 10 kg at 9153)

Dawkowanie:

Bydło: 5 g na DJP tygodniowo albo 1 g na DJP dziennie
Cielęta: 2 do 3 g na cielę tygodniowo
Stosowanie zewnętrzne: 10 g zmieszać np. ze 100 g maści do czyszczenia
wymionW razie potrzeby zwiększyć zalecane dawki:
Bydło: 5 g do 20 g przez 6 dni
Cielęta: 3 g dziennie przez 3 do 10 dni.
W razie potrzeby można też dokarmiać dłużej.

 

Woda efekt wody źródlanej

 • Witalizacja wody
 • Czyszczenie i ochrona rurociągów / instalacji wodnej
 • Stabilizacja twardości
 • Prosty montaż i permanentne działanie, bez konieczności konserwacji

witalizacja i stabilizacja twardości wody

plocherkat (hw 4611) Zależnie od jakości wody wystarcza na zużycie 1-1,5 m³ wody dziennie, co odpowiada ok. 20-25
DJP.
Przy większym zużyciu wody montuje się szeregowo (odpowiednio) wiecej urządzeń plocherkat.

plocher reaktor (hw 4311) przy dużym zużyciu wody od ok. 100 DJP, zależnie od jakości wody.

 

Ściółkanaturalna higiena obory

 • Proces kompostowania zaczyna się już w oborze
 • Dobry klimat obory i mikroklimat na legowiskach
 • Higienizacja i znaczna redukcja much
 • Związanie amoniaku zwiększa wartość nawozową
 • Zmniejszenie objętości – dłuższe okresy między czynnościami usuwania odchodów.

 

Drobnoustroje kałowe z grupy- E.coli:
– Obora PLOCHER 250 CFU/g
– Obora KONTROLNA 4500 CFU/g !

tlenowy rozkład ściółki = wartościowy humus

W oborze: plocher kompost & obornik (ww) (2 kg ak 1541/10 kg ak1551) albo plocher
kompost & obornik kf 2(me) (10 l ak 1571)

Pierwsze zastosowanie: 3 g lub ml na m² wprost na podłoże, na już istniejącą pryzmę obornika:
40 g lub ml na m³ obornika zmieszać z wodą, wykonać kilka otworów na m² i wlać, resztą polać
obornik.
Następne zastosowania: 2 g lub ml na m² podłoża tygodniowo albo 5 g/DJP lub 4 ml/DJP
tygodniowo.

Wskazówka: W oborach z głęboką ściółką lub kompostem, najpierw wykonać gruntowne
oczyszczenie, potem rozpocząć od podstaw z Plocherem.
Na wybiegach: 10-20 g lub ml na 100 m² tygodniowo

 

Gnojowica/gnojówkastaje się płynnym humusem (próchnicą)

 • Homogenizacja niesie oszczędność kosztów energii
 • Higienizacja, redukcja zapachów i ilości much
 • Rozkład (tlenowy) zapobiega rozwojowi mikroorganizmów chorobotwórczych
 • Związanie amoniaku, nawóz dolistny i tworzenie próchnicy (humusu)
 • Gnojowica tlenowo rozłożona oznacza ochronę gleby, roślin, wody i klimatu

uzyskanie płynnej gnojowicy/ bez kożuchów

plocher gnojowica & gnojówka(ww) (2 kg ag 1041/10 kg ag 1051) albo
plocher gnojowica & gnojówka (me) (2 l ag1061/10 l ag1071)
Pierwsze użycie: 1,5 kg lub L na 100 m³ gnojowicy z dużą ilością wody wlać do płynnej części
gnojowicy-wymieszać.
Dalsze regularne stosowanie w oborze:
Podłoga szczelinowa/ruszta 5 g lub 4 ml na DJP tygodniowo
Boksy do leżenia: 1-2 g lub ml na m² tygodniowo

 

NOWOŚĆ: plocher humus płynny (me)
(2 l af 1661/ 10 l af 1671)

 

Oboraoptymalny klimat obory

 • Oczyszcza i utrzymuje pożądaną biologię rozkładu
 • Chroni środowisko
 • Naturalnie degradowalna

Czyszczenie obory – naturalny środek czyszczący o jakości artykułu spożywczego

plocher uniwersalny środek czyszczący (sól morska) (2 kg hr 2441)
uniwersalny srodek czyszczacy (kwasek cytrynowy) (2 kg hr 2442)
Po gruntownym czyszczeniu: oba materiały nośnikowe zmieszać 1: 1 lub według potrzeby i
poprzez oprysk z wodą.
W łącznej ilości 10-20 g na 100 m² powierzchni albo 1 g/10 litrów wody przed wznowieniem
hodowli.

Intensywne czyszczenie: łącznie 1 g/litr.
Preparaty plocher gnojowica & gnojówka lub plocher kompost & obornik zastosować na:
Stropy/ściany np. po gruntownym czyszczeniu. Pierwsze zastosowanie: 2 g/m². Dalsze
stosowanie: 1 g/m².