Drobiu

Żywieniewitalność

 • Witalizacja od samego początku
 • Uprawa roślin pastewnych według planów witalizacji PLOCHER dla użytków zielonych / uprawy roli

Indywidualne dodatki paszowedawkowanie w wodzie pitnej lub paszy

Preparat specjalny do drobiu plocher geflügelspezial cc (2 kg at 9541)
plocher geflügelspezial cc (10 kg at 9553)
60 g/tonę suchej paszy lub 30 g/m 3 spożytej wody.

Preparat plocher vitaltiere (witalne zwierzęta) cc (2 kg at 9141/ 10 kg at 9151)
Preparat plocher vitaltiere na (2 kg at 9143/ 10 kg at 9153)
Początek tuczu 500 g/tonę suchej paszy lub 250 g/m 3 spożytej wody przez 6-8 dni.
W razie potrzeby także dłużej, np. w krytycznych fazach tuczu/hodowli.

 

Woda efekt wody źródlanej

 • Witalizacja wody
 • Czyszczenie i ochrona rurociągów
 • Stabilizacja twardości
 • Najprostszy montaż i permanentna skuteczność
 • Niewymagający częstej konserwacji

witalizacja i stabilizacja twardości wody

plocherkat (hw 4611)
Zależnie od jakości wody wystarcza na zużycie 1-1,5 m 3 wody dziennie, co odpowiada ok. 20-25
DJP.
Przy większym zużyciu wody montuje się szeregowo kilka urządzeń plocherkat.
plocher reaktor (hw 4311) przy dużym zużyciu wody od ok. 100 DJP, zależnie od jakości wody.

 

Ściółkanaturalna higiena pomieszczeń dla drobiu

 

 • Proces kompostowania zaczyna się już w kurniku
 • Dobry klimat kurnika lub mikroklimat na ściółce
 • Higienizacja i znacznie mniej much
 • Rozkład zapobiega rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych, np. salmonelli
 • Związanie amoniaku zwiększa wartość nawozową
 • Zmniejszenie objętości – dłuższe okresy między czynnościami usuwania odchodów

Pielęgnacja ściółki (humusowy klimat) kurnika dla witalności zwierząt

Przed podścieleniem:
preparat plocher geflügelkompost (kompost drobiowy) me (10 l ak 1471)
3 l/1000 m 2 zmieszać ze 100 litrami wody i
zrosić bezpośrednio podłoże.

Po podścieleniu:
plocher geflügelkompost me 2 l/1000 m 2 zaraz po podścieleniu
zmieszać ze 200 litrami wody i zrosić.
Przenośnik kału: plocher geflügelkompost me 2 ml/m 2 raz w tygodniu lub według potrzeby.

Chów z wolnym wybiegiem:
10-20 ml/100 m 2 plocher geflügelkompost me do zastosowania na powierzchniach wybiegu.
Rozczynić wodą i w zależności od obciążenia zraszać odpowiednimi urządzeniami
opryskowymi 1-4 x w miesiącu.

 

Czyszczenie kurnikaoptymalny klimat kurnika

 • Naturalny środek czyszczący o jakości artykułu spożywczego
 • Oczyszcza i utrzymuje pożądaną biologię rozkładu
 • Chroni środowisko
 • Naturalnie degradowalny
 • Nie ma przestojów

Czyszczenie kurnika – naturalny środek czyszczący o jakości artykułu spożywczego

Oczyszczacze uniwersalne: plocher allzweckreiniger meersalz (z solą morską), (2 kg hr 2441),
plocher allzweckreiniger citronensäure (z kwaskiem cytrynowym), (2 kg hr 2442),
po gruntownym czyszczeniu: oba materiały nośnikowe zmieszać 1: 1 lub według potrzeby.
Łącznie przed ponownym zapędzeniem do kurnika 10-20 g na 100 m² albo 1 g/10 l.

Intensywne czyszczenie: łącznie 1 g/l.
plocher geflügelkompost me: Stropy/ściany np. po gruntownym czyszczeniu lub w razie potrzeby.

Pierwsze zastosowanie: 2 ml/m 2 , następne zastosowania: 1 ml/m 2 .