Trzody

Żywienie witalność

 • Witalizacja od samego początku
 • Uprawa roślin pastewnych według planów witalnych PLOCHER

Wskazówka dotycząca indywidualnych dodatków paszowych 

PLOCHER Doświadczenia wskazują, że może zajść potrzeba obliczenia na nowo dawki
pokarmowej.
Zapotrzebowanie na białko jest nawet o 1% mniejsze.

Indywidualne dodatki paszowedawkowanie w wodzie pitnej lub paszy

plocher świnie (ww)   (2 kg at 9741/10 kg at 9751) 50 g/t suchej paszy albo 30 g/m3 paszy
płynnej.
plocher świnie (ws)     (2 kg at 9743/10 kg at 9753)
50 g/t suchej paszy albo 30 g/m3 paszy płynnej lub wody pitnej (rozpuszczalny w wodzie)

plocher witalne zwierzęta (ww) (2 kg at 9141/ 10 kg at 9151) do suchej lub płynnej paszy.
plocher witalne zwierzęta (ws) (2 kg at 9143/ 10 kg at 9153) do suchej /płynnej paszy lub wody pitnej.

Lochy matki: 5 g dziennie 2-3 dni przed oproszeniem,
A następnie dokarmiać 1 g dziennie przez co najmniej 3 dni, a w razie potrzeby i dłużej.
Prosięta: Na miot (ok. 10 prosiąt) 3 g raz w tygodniu aż do osadzenia lub w razie potrzeby nawet
codziennie.
Tuczniki: Faza wstawienia przez 3 dni: 1 g na świnię. Dalsze dawkowanie: 2-3 tygodnie po
30 g/tonę paszy.

 

Woda efekt wody źródlanej

 • Witalizacja wody
 • Czyszczenie i ochrona rurociągów/instalacji wodnej
 • Stabilizacja twardości
 • Prosty montaż i permanentne działanie, bez konieczności konserwacji

witalizacja i stabilizacja twardości wody

plocherkat (hw 4611)
Zależnie od jakości wody wystarcza na zużycie 1-1,5 m3 wody dziennie, co odpowiada ok. 20-25
DJP.
Przy większym zużyciu wody montuje się szeregowo (odpowiednio) wiecej urządzeń plocherkat.

plocher reaktor (hw 4311) przy dużym zużyciu wody od ok. 100 DJP, zależnie od jakości wody.

 

Ściółkanaturalna higiena chlewni

 • Proces kompostowania zaczyna się już w chlewni
 • Dobry klimat chlewni i mikroklimat na legowiskach
 • Higienizacja i znaczna redukcja much
 • Związanie amoniaku zwiększa wartość nawozową
 • Zmniejszenie objętości – dłuższe okresy między czynnościami usuwania odchodów

tlenowe uzdatnianie na wartościowy nawóz próchniczy 

plocher kompost & obornik (ww) (2 kg ak 1541/10 kg ak1551) albo plocher kompost &
obornik kf 2 (me) (10 l ak 1571)

Pierwsze zastosowanie w chlewni: 3 g lub ml/m² wprost na podłoże.
Na istniejącą już pryzmę obornika: 40 g lub ml na m³ obornika zmieszać z wodą, wykonać kilka otworów na m² i wlać, resztą polać obornik.
Następne zastosowania: 2 g lub ml na m² podłoża tygodniowo albo 5 g/DJP lub 4 ml/DJP tygodniowo.
Na wybiegu: 10-20 g lub ml na 100 m² tygodniowo
Wskazówka: W oborach z głęboką ściółką lub kompostem, najpierw wykonać gruntowne oczyszczenie, potem rozpocząć od podstaw z Plocherem.

 

Gnojowica / gnojówkastaje się płynnym humusem (próchnicą)

 • Homogenizacja niesie oszczędność kosztów energii
 • Higienizacja, redukcja woni i ilości much
 • Rozkład (tlenowy) zapobiega rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych, np. salmonelli
 • Związanie amoniaku, nawóz dolistny i tworzenie próchnicy (humusu)
 • Gnojowica tlenowo rozłożona oznacza ochronę gleby, roślin, wody i klimatu

uzyskanie płynnej gnojowicy/ bez kożuchów

plocher gnojowica świńska (ww) (2 kg ag1141/10 kg ag1151)
plocher gnojowica świńska (me) (2 l ag1161/10 l ag1171)
Pierwsze użycie: na 100 m3 gnojowicy 1,5 kg lub litra rozmieszać w wodzie i dodać do płynnej części gnojowicy.
Dalsze regularne dawkowanie w chlewni: podłoga szczelinowa/ruszta 5 g lub 4 ml na DJP tygodniowo

NOWOŚĆ: plocher humus płynny (me)
(2 l af 1661/ 10 l af 1671)

 

Chlewniaoptymalny klimat chlewni

 • Oczyszcza i utrzymuje pożądaną biologię rozkładu
 • Chroni środowisko
 • Naturalnie degradowalna

Czyszczenie chlewni – naturalny środek czyszczący o jakości artykułu spożywczego

Oczyszczacze uniwersalne: plocher allzweckreiniger meersalz (z solą morską), (2 kg hr 2441),
plocher allzweckreiniger citronensäure (z kwaskiem cytrynowym), (2 kg hr 2442)
Po gruntownym czyszczeniu: oba materiały nośnikowe zmieszać 1: 1 lub według potrzeby.
Łącznie przed ponownym zasiedleniem chlewni 10-20 g na 100 m2 albo 1 g/10 litrów.

Intensywne czyszczenie: łącznie 1 g/litr.
plocher schweinegülle lub plocher kompost & mist: Stropy/ściany np. po gruntownym czyszczeniu.
Pierwsze zastosowanie: 2 g/m2 , następne zastosowania: 1 g/m2