Uprawy

Odbudowa struktury gleby za pomocą środków PLOCHER poprawiających jej właściwości.

Zakresy stosowania:

 • grunty orne
 • użytki zielone
 • sadownictwo i uprawa winorośli
 • ogrodnictwo
 • gospodarka leśna

Problemy:

 • zagęszczenie gleby
 • erozja wewnętrzna/zewnętrzna
 • gleby nieczynne
 • mało procesów rozkładu
 • wartość pH
 • brak utrwalaczy azotu
 • składniki pokarmowe niedostępne dla roślin
 • słabe ukorzenianie
 • niepożądane chwasty
 • mała różnorodność gatunków

 

A ze środkami poprawiającymi właściwości gleby PLOCHER

 • kompostowanie pola
 • uaktywnienie życia gleby
 • higiena przez rozkład
 • wydłużony okres wegetacji dzięki
 • większej aktywności gleby
 • zwarty porost, odporny na deptanie
 • dostarczanie dostępnych dla roślin
 • składników mineralnych i pierwiastków śladowych
 • regulacja wartości pH

 

Z biegiem czasu dzięki dobrej sprawności roli następuje także redukcja ilości chwastów.

 

 


Wypowiedzi rolników stosujących nasze produkty.

 


Plocher humus – gleba (me)

Nr kat. Ak 7061, opakowanie 2 litry
Nr kat. Ak 7071, opakowanie 10 litrów

Środek poprawiający właściwości gleby na bazie melasy

Zalecany do uaktywniania gleby w całym rolnictwie, w uprawach specjalnych i gospodarce leśnej:
Łatwy w stosowaniu – szybki w działaniu!

Zalecenia


Na wiosnę i bezpośrednio po każdym zbiorze 1 l/ha. W zależności od stanu gleby, ilości resztek pożniwnych i okresów między zastosowaniami ewentualnie zwiększyć lub zmniejszyć stosowaną ilość.

Przed wlaniem do opryskiwacza polowego rozmieszać z wodą i wlewać przy pracującym mieszadle (w mieszankach zawsze wlewać produkt PLOCHER jako pierwszy) lub dodać do beczki z gnojowicą przed zastosowaniem.

Ilość wody do oprysku: 200-400 litrów/ha albo z uzdatnioną gnojowicą PLOCHER: plocher humusboden me rozmieszać w wiadrze wody i dodawać bezpośrednio przy napełnianiu beczki gnojowicą.

 

Materiał nośnikowy: melasa bez GVO
nr kat. ak 7061, jednostka: 2 litry
nr kat. ak 7071, jednostka: 10 litrów

 • Warto zalecić stosowanie wieczorem lub przed spodziewanym deszczem.
 • Dla poprawienia klimatu w pomieszczeniu inwentarskim / pobudzania rozkładu powinno się bezwzględnie stosować dodatki PLOCHER – do kompostu lub gnojowicy.
 • Zastosowanie na glebę powoduje także optymalizację uzdatnionych nawozów z własnego obejścia i
  ich przekształcenie do postaci dostępnej dla roślin (poprawa zdolności nawozowej).

NIE OPRYSKIWAĆ ŚCIAN SIARCZANEM MAGNEZU JAKO MATERIAŁEM NOŚNIKOWYM!

Materiały nośnikowe:
do = Dolomit, me = melasa bez GVO, cc = węglan wapnia, mg = siarczan magnezu

Więcej

 

Zalety stosowania środków wspomagających uprawę roślin PLOCHER:

 • są dopuszczone dla wszystkich roślin i upraw
 • mogą być stosowane w różnych miejscach, np. w rejonach ochrony wód, na stokach, w rowach i nad wodami
 • są ekonomicznie korzystne dla rolnika
 • sprzyjają środowisku
 • nie stanowią zagrożenia dla zdrowia rolnika i konsumenta
 • nie niosą ryzyka z tytułu ustaw o odpowiedzialności cywilnej za produkt i o szkodach w środowisku

 


Plocher roślinny

Zoptymalizowany rozwój korzeni, liści, kwiatów

 • Przenoszenie informacji pobudzającej wzrost
 • Poprawa wydajności fotosyntezy i wzrostu korzeni
 • Wzrost jakości biologicznej
 • Preparat plocher pflanzen zmniejsza stres chemiczny
 • Działa jako adjuwant

Materiał nośnikowy: dolomit
nr kat. ak 3041, jednostka: 2 kg
nr kat. ak 3051, jednostka: 10 kg

Materiał nośnikowy: melasa bez GVO
nr kat. ak 3061, jednostka: 2 litry
nr kat. ak 3071, jednostka: 10 litrów

 


Plocher aktywny – liść

Do wzmożenia aktywności liści

•  Pobudzenie rozwoju roślin
•  wzmacniające procesy przemiany materii
•  zwiększenie naturalnego połysku liści
•  poprawa ich jakość

Materiał nośnikowy: siarczan magnezu
nr kat. ak 3141, jednostka: 2 kg
nr kat. ak 3151, jednostka: 10 kg

 


Plocher kombi – liść

Stanowi kombinację wypróbowanych produktów PLOCHER rośliny, aktywny- liść, rośłiny witalne i rośliny witalne f1

 • impulsy przenoszone są przez liście
 • pobudza rozwój roślin
 • wzmaga procesy przemiany materii
 • zapewnia naturalny połysk liści
 • powoduje wzrost jakości

Materiał nośnikowy: melasa bez GMO (me)
nr kat. ak 3761, opakowanie: 2l
nr kat. ak 3771, opakowanie: 10l

Materiał nośnikopwy: dolomit (do)
nr kat. ak 3741, opakowanie: 2 kg
nr kat. ak 3751, opakowanie: 10 kg

Materiał nośnikowy: siarczan magnezu (sm)
nr kat. ak 3742, opakowanie: 2 kg
nr kat. ak 3752, opakowanie: 10 kg

 


Plocher specjalny – liść

do wspierania własnej aktywności liści roślin

•  Impulsy przenoszone przez liście lub glebę
•  Pobudza rozwój liści
•  Wzmaga procesy przemiany materii
•  Powoduje wzrost jakośi biologicznej i energetycznej

Materiał nośnikowy: melasa bez GMO (me)
nr kat. ak 3461, opakowanie: 2l
nr kat. ak 3471, opakowanie: 10 litrów


WODA I HARMONIA


Plocher agro-kat

do opryskiwaczy polowych do ok. 3000 l

Obudowa: Stal szlachetna
Wymiary: 56 x 11 x 17 cm
Masa: 6 kg
Nr kat aw 4511


Plocher agro-kat xl

do opryskiwaczy polowych od ok. 3000 l

Dla dużych zakładów rolniczych i przedsiębiorstw usługowych
Obudowa: Stal szlachetna
Wymiary: długość 50 cm, Ø 22 cm
Masa: 8,7 kg
Nr kat aw 4411

 

 

Redukcja środków do oprysku dzięki witalizacji/stabilizacji twardości wody
Woda o strukturze wody źródlanej do oprysku gleby i roślin opryskiwaczem polowym.

 • Zwiększa skuteczność dodatków do oprysku.
  Urządzenie plocher agro-kat działa permanentnie!
 • Witalizacja wody
  Woda uzyskuje z powrotem swoją strukturę wody źródlanej, zmieniając strukturę
  klastrową. Powstaje wiele „małych molekuł wody”, które mają większą powierzchnię. Im
  większa ta powierzchnia, tym lepiej woda może wykonywać swoją funkcję medium
  transportowego. Następuje znacząca poprawa stopnia skuteczności, a więc
  zdolności pobierania i oddawania oraz zwilżania.
 • Stabilizacja twardości
  Kolejny plus dla urządzenia plocher agro-kat:
  stabilizacja twardości. Wiele popularnych środków ochrony roślin,
  np. glifosat, reaguje na twardą wodę ograniczeniem skuteczności, tworząc kompleksy z
  jonami węglanowymi (Ca/Mg). Witalizacja wody za pomocą plocher agro-kat powoduje
  taką zmianę struktury molekuł związków wywołujących twardość wody, że nie następuje
  już pogorszenie skuteczności środków ochrony roślin. Umożliwia to redukcję stosowanych
  ilości środków ochrony roślin.